Regulamin pucharu qudowego „Warsaw Challenge Szekla 4×4”

I. Informację ogólne o pucharze
1. Warsaw Challenge Szekla 4×4 – ( WCS4x4)to cykl amatorskich imprez o charakterze rekreacyjnym z elementami współzawodnictwa przeznaczonych dla użytkowników quadów 4×4 i quadów 2×4.
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezach turystyczno -przeprawowych WCS4x4 organizowane przez Szekla4x4.pl Jowita Głębocka ul. Starodawna 8 Warszawa
3. Puchar WCS4x4 2014 będzie się składał z cyklu 3 imprez w okolicach do 50 km od Warszawy.
a. 29 marca 2014 roku – Wild River
b. 14 czerwca 2044 – TwistLand
c. 4 października 2014 – Urban Race
4. Szczegółowy program poszczególnych imprez będzie ogłaszany na stronie www.imprezy.szekla4x4.pl
5. Limit załóg startujących w poszczególnych edycjach 50 quadów.
II. Warunki uczestnictwa

1. Biorący udział w imprezie musi spełniać następujące warunki:

   • uczestnik musi mieć ukończone 18 lat
   • posiadać zarejestrowany pojazd samochodowy nie przekraczający dopuszczalnej masy całkowitej 450kg z napędem na dwa albo na cztery koła potocznie nazywany quadem
   • pojazd musi posiadać ważny dowód ubezpieczenia OC i przegląd techniczny
   • wyposażenie obowiązkowe pojazdu: apteczka, gaśnica, lina lub taśma holownicza, taśma na drzewo,
   • uczestnik musi posiadać sprawny telefon komórkowy
   • każdy z uczestników musi posiadać kaski z homologacją, co najmniej motocyklową , ochraniacze na plecy, ramiona, kolana i obuwie zabezpieczające staw skokowy zawodnika
   • Uczestnik podczas trwania imprez zobowiązany jest do umieszczenia na pojeździe naklejek dostarczony przez Szekla4x4.
2. Każdy uczestnik, który zamierza uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Szekla4x4 zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia na stronie imprezy www.imprezy.szekla4x4.pl I wpłacenie wpisowego w wysokości:
 • 250 PLN – wpisowe dotyczy jednej imprezy z cyklu, 3 które będą w tym pucharze
 • 600 PLN – wpisowe dotyczy udziału w całym cyklu pucharu WCS4x4.
 • Opłatę wpisowego należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą danej imprezy lub na 7 dni przed pierwszą imprezą z całego cyklu.
 • Wpisowe należy opłacić na konto Mbank
  33 1140 2004 0000 3802 7460 7832
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie WCS4x4 ( potwierdzone formą pisemną) zwroty będą na następujących warunkach
-do 14 dni przed startem – 100% wpłaty
-do 7 dni przed startem – 40 % wpłaty,
-po przekroczeniu 7 dni do imprezy nie ma prawa już do zwroty wpłaty
Liczba uczestników jest ograniczona, a o uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty na konto Szekla 4×4.
4. Szekla4x4 jako organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.
5. Szekla4x4 zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn – zwrot w 100% wpłaty. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez potencjalnego uczestnika w momencie odwołania, które zostały poniesione przed imprezą.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem imprezy i podpisaniem stosownego oświadczenia.
III. Zasady punktacji

1. Na trasie będą znajdować się tabliczki odpowiednio ponumerowane, którym należy wykonać zdjęcie quada, którym się startuje wraz z tabliczką w tle.

2.Dokładna ilość tabliczek będzie ogłaszana przez organizatora na odprawie poprzedzającej start uczestników. Będzie ona różna w zależności od imprezy z cyklu.

3.Aby tabliczka była zaliczona do punktacji należy wykonać zdjęcie quada, którym się startuje a w tle musi znajdować się cała tabliczka.

4.Każda tabliczka będzie posiadała oddzielny numer.

6. Sędzia będzie odnotowywał czas startu i czas zjazdu danego uczestnika z trasy.

7.Wpisy czasów dokonywane będą tylko w bazie rajdu z dokładnością do pełnej minuty.

8.O zwycięstwie w każdej edycji decyduje liczba zdobytych tabliczek przez uczestnika. Przy sumowaniu punktów pod uwagę będą brane tylko te tabliczki, które zostały przedstawione sędziemu i zaakceptowane w chwili zgłoszenia.

9.W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej uczestników tej samej liczby tabliczek, o zwycięstwie zadecyduje najkrótszy czas przebywania na trasie tych uczestników.

10. Protesty są przyjmowane tylko w formie pisemnej 30 minut od momentu ogłoszenie wyników nieoficjalnych.

IV Zasady punktacji pucharu Warsaw Challenge Szekla 4×4”

1. W punktacji pucharu „Warsaw Challenge Szekla 4×4” będą brani pod uwagę tylko Ci uczestnicy, którzy wzięli udział w minimum dwóch edycjach.

2.O zwycięstwie oraz zajmowanym miejscu zadecyduje suma punktów zdobyta w trzech edycjach.

3.W przypadku startu uczestnika w trzech edycjach liczyć się będą tylko punkty z dwóch edycji, w których uczestnik zdobył największą ilość punktów(najsłabsza odpada).

4. W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej uczestników tej samej liczby punktów za zdobyte pieczątki, o zwycięstwie zadecyduje najkrótszy czas przebywania na trasie tych uczestników.

5.Protesty są przyjmowane tylko w formie pisemnej 30 minut od momentu ogłoszenie wyników nieoficjalnych.

V. Niedozwolone

1. Spożywania napojów alkoholowych bezpośrednio przed wyjazdem na trasę a także w czasie przejazdu (organizator zastrzega sobie prawo do kontroli trzeźwości przy udziale służb do tego uprawnionych). W przypadku pozytywnego wyniku kontroli skutkuje to natychmiastową i nieodwracalną dyskwalifikacją uczestnika.

2.Używania siekier, pił, meczet i innych urządzeń karczujących środowisko

3. Nie przestrzeganie przepisów polskiej Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.)

4.Zaśmiecania,zatruwania środowiska, pozostawiania odpadków, palenia ognisk itp…

5.Samowolnego i niekontrolowanego poruszania się quadem poza wyznaczoną trasą

6.Wszystkie zjazdy z trasy (w przypadku awarii) muszą być zgłoszone organizatorowi telefonicznie pod numerem 601-677-377

VI. Postanowienia końcowe

1.Wszystkie uwagi i wątpliwości rozstrzyga organizator imprezy.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania regulaminu, o czym uczestnicy będą niezwłocznie powiadomieni.

3.Wszelkie decyzje nieuregulowane niniejszym regulaminem podejmuje organizator imprezy.

4.Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać wykluczony z dalszego uczestnictwa w imprezie.

Dodaj komentarz